Ukiyo-e Dealers Association of Japan
Directory of MembersKyoto, Osaka (8)

Post-code Address Phone
Fax
URL e-mail

605-0064 253 Umemoto-cho, Shinmonzen St., 075-551-9137
Higashiyama-ku,Kyoto-shi,Kyoto 075-551-3926
http://www.ezoshi.com ukiyo-e@ezoshi.com
605-0064 259 Umemoto-cho,Shinmonzen St., 075-541-8785
Higashiyama-ku,Kyoto-shi,Kyoto 075-551-9258
605-0089 355 Motomachi, 075-752-0005
Higashiyama-ku, Kyoto-shi, Kyoto 075-525-7155
http://www.shibunkaku.co.jp/ kosho@shibunkaku.co.jp
605-0064 2F, Kyoto Screen Bldg., 075-541-8786
259 Umemoto-cho,Shinmonzen St., 075-541-9677
Higashiyama-ku,Kyoto-shi,Kyoto info@sobian.com
http://www.sobian.com
530-0012 Hankyu Koshono-machi, 06-6373-1116
1-1-3, Shibata, Kita-ku, 06-6373-1116
Osaka-shi, Osaka nakao@shosendo.com
http://shosendo.com
604-8036 1, Ishibashi-cho, 075-211-2849
Sanjo-dori Teramachi, 075-211-2849
Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
http://nishiharu-kyoto.com/
605-0086 23 Benzaiten-cho, 2-chome 075-541-1321
Sanjo-kudaru, Yamato-oji-dori, 075-541-1324
Higashiyama-ku, Kyoto-shi, Kyoto yokoyama@joy.ocn.ne.jp
605-0082 248-1 Nakano-cho, Shinmonzen-dori, 075-541-2989
Higashiyama-ku, Kyoto-shi, Kyoto 075-541-2989
http://www.artyoshikiri.jp shop@artyoshikiri.jp